VI. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT

VI. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT (CLASUE OF PURPOSE)

Ezt a szerkezetet jellegéből adódóan az INFINITIVE részben is tárgyalhatnánk, de mivel elég gyakran használod

te is, meg én is, úgy véltem jobb, ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele.

Először is azt tisztázzuk, hogy mi az a célhatározói mellékmondat. Az olyan alárendelő összetett mondatokat

(alárendelő összetett mondat= 1 db főmondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így, amelyekben a

mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol.

Például: Bekapcsoltam a TV-t, hogy megnézzem a Tudósklubot.

vagy: Bekapcsoltam a TV-t, hogy a szomszédom megnézze a Tudósklubot.

Ebből a két példából láthatod, hogy alapvetően 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik, úgymint:

a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot).

b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi).

A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvető kulcsa a helyes mondatalkotásnak, lévén máshogy kell képezni

az „a” típusút, mint „b”-t. Menjünk sorba:

a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot to+infinitive szerkezettel kapcsold össze:

I switched on the television to watch Tudósklub.

I switched on the television so as to watch Tudósklub.

I switched on the television in order to watch Tudósklub.

Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni, de mindháromban közös a to+infinitive, legfeljebb kiegészül a

mondat so as, vagy in order to kifejezésekkel.

b) az alanyok különböznek: ekkor a két tagmondat önálló életet él, vagyis külön kell ragozni mind a kettőt,

kötőszavuk so (that), vagy in order that. Ha a főmondat present-ben, present perfect-ben, vagy future tense-ben

van, a mellékmondat jelenidejű segédigét vesz fel a „célhatározóság” kifejezésére. A választható segédigék: will,

can, may, shall.

Például: I switch on the television every evening so (that)/ in order that

my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub.

Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani, szintén a stílustól függ, a leggyakrabban használt

segádigék azonban a will/would, illetve a can/could.

A can/could-ot akkor célszerű használni, ha a mondat igéje -hat, -het jellegű (hogy megvehessen, hogy el tudjon

menni), egyéb esetekben a will/would a leginkább használt segédige. Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két

alany megegyezik) a mondat második felében -hat, -het jellegű ige van, 2 lehetőség kínálkozik.

Figyeld:

I went to Vienna to be able to buy the stereo. Bécsbe mentem, hogy végre megvehessem a HI-FI tornyot.

vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo.

Az előbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes, -hat, -het), míg az utóbbi esetben úgy képeztem a

mondatot, mintha “b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg). Ez utóbbi azért jó megoldás, mert így a

mondatba becsempészhető a can/could segédige. Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben. Ritkán, de előfordul,

hogy “b” típusú mondatot képeznek “a” módjára, de csak akkor, ha egyértelmű, hogy kiről, vagy miről is van

szó.

Például: (Kiküldtem a gyerekeket a kertbe, hogy friss levegőn legyenek.)

Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki őket és ők lesznek a friss levegőn),

mégis képezhető a mondat az alábbi formában:

I sent the children to the garden to be in the fresh air.

Természetesen hagyományos képzés is lehetséges:

I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air.

38

a” típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) tagadás esetén általában beteszik a so as-t,

vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et.

Például: He came in quietly so as not to wake the children.

(Halkan jött be a szobába, nehogy felébressze a gyerekeket.)

Példák Clause of Purpose-re:

He spoke loudly so (that) everybody could hear him. Hangosan beszélt, hogy mindenki hallja.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You’d better take a taxi so as not to be late again. Jobb ha taxival mész, nehogy megint elkéss.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better.

Fölvette a szemüvegét, hogy jobban lásson.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it.

Újságot tett a székre, nehogy a kéményseprő összemaszatolja.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He opened the door so that the kids could go out to the street.

Kinyitotta az ajtót, hogy a gyerekek kimehessenek az utcára.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. Kesztyűt húzott, nehogy ujjlenyomatot hagyjon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. Mindjárt ablakot nyitok, hogy kimenjen a füst.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I came to bury Ceasar not to praise him. Temetni jöttem Caesart nem dicsérni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He got up early (so as) to reach the summit before sunset.

Korán kelt, hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He rushed into the burning house to rescue the child. Berohant az égő házba, hogy kimentse a gyereket.

39