Present, shopping- ajándék, vásárlás

Present, shopping
- Mark, it's your mother's birthday next week and we have to go shopping.
- What are we going to buy her? I think a dinner party would be enough.
- I don't think she'd like that. I saw a beautiful bracelet at the new jeweller's that's just opened downtown. It's really beautiful.
- How much does it cost?
- I don't know. I thought you might call in and ask.
- Let's discuss the dinner party first.
- OK. I'll drop by the butcher's and the greengrocer's to get the meat and vegetables I need on my way home tomorrow.
- And I'll go to the confectioner's to order the cake. I'll also pop into the florist's. By the way, what kind of flowers should I buy?
- Well, I thought a bunch of red roses would be nice.
- So, we're having her for dinner, buying her a cake, and giving her some flowers. Don't you think that makes a wonderful birthday gift?
- I don't know, Mark. She's your mother.
In the area where I live, there are a lot of shops. Right across the street there is a newsagent's. It's not a big one, but you can find local and foreign newspapers and magazines there. Next to it, there is a butcher's shop, to the right of it there is a big supermarket. Opposite it there is a dairy, a florist and a shoe shop. Not far from there, you can find a post office and a big park. Go through the park and you'll reach a market place. They sell fresh fruits and vegetables there, so we really don't miss a greengrocer's. On the other side of the park there is a watchmaker, and a modern launderette. The only thing we don't have round here is a hairdresser's.


Ajándék, vásárlás
- Mark, a jövő héten van anyukád születésnapja és vásá-rolnunk kell.
- Mit fogunk neki venni? Azt hiszem egy vacsoraparti elég lenne.
- Nem hiszem, hogy tetszene neki. Láttam egy szép kar-kötőt az új ékszerésznél, ami a belvárosban nyílt. Nagyon szép.
- Mennyibe kerül?
- Nem tudom. Gondoltam beugorhatnál és megkérdezhet-néd.
- Először vitassuk meg a partit.
- Ok. Holnap hazafelé beugrok a henteshez és a zöldsé-geshez, hogy megvegyem a húst és zöldséget, ami kell.
- Én meg elmegyek a cukrászhoz, megrendelni a tortát. Be-nézek a virágoshoz is. Apropó, milyen virágot vegyek?
- Úgy gondoltam, egy csokor vörös rózsa szép lenne.
- Tehát vendégül látjuk vacsorára, veszünk neki tortát és néhány szál virágot. Nem gondolod, hogy ez egy csodálatos születésnapi ajándék?
- Nem tudom, Mark. A te édesanyád.
Azon a helyen, ahol élek sok bolt van. Az utca másik felén van az újságos. Nem nagy, de lehet kapni helyi és külföldi újságokat és magazinokat.
Mellette van a hentes, és a jobb oldalán egy nagy szupermarket. Szemközt van egy tejcsarnok, egy virágos és egy cipőbolt. Nem messze onnan található egy posta és egy nagy park. Menj át a parkon és eléred a piacteret.
Friss gyümölcsöt és zöldséget árusítanak ott, ezért nekünk nem hiányzik a zöldségbolt.
A park másik felén van az órás és egy modern mosoda. Az egyetlen dolog, ami nincs a környéken, az a fodrász szalon.