Petrol station, shop - benzinkút, shop

Petrol station, shop
Running a non-stop gas station and its shop is by no means an easy business. With hundreds of visitors a day dropping by with a specific order and then racing along the road without looking back, I sometimes find it dull.
A few weeks ago, I was inside the shop standing in for one of my assistants. I had already sent her home when it started getting dark. I must have said to myself it was just another peaceful night. At least that's how it started. By the time it was midnight, I had been doing fine but I was lonely. The sound of a car's engine slowing down through the entrance had me worried for a moment. I hated being all on my own in this big place. A few minutes had passed before I realized that the car was gone. I wondered who it could be. Neither filling the car with gas nor asking for any other service made me suspicious. Soon I had forgotten everything. Silence roamed all over the place again. Time was hardly passing by and the only amusement I had was the TV set. As I was getting up to find something to eat, the shop's door was flung open. A tall, broad-shouldered man burst in, in a most unequivocal manner. With a menace tread he walked towards me took out a clasp and pointed to the cash desk. He hadn't much to say, neither had I. The only thing I had left was to hand over all the money to him. Still, there was no guarantee he'd leave me in peace! My brain was working at twice its normal pace, while my hands were grabbing the money. Showing resistance was one thing that hadn't crossed my mind. With the kind of build he had I knew my chances were nil.
If I had known he was paying me a visit, I would have never stayed alone! Then he started getting impatient. Suddenly, the door was pushed open for the second time that night. This time two men in uniform came into the shop. They were more astonished than this fellow was! For few seconds we were staring at each other, then the three of them burst out laughing! It took me a while to collect myself. I finally got the message! The latter two were real all right. They have been regular customers and I recognised them after I had gathered my shattered senses. The one who was playing the burglar's role, however, was only... an old schoolmate. "At least it wasn't just another dull night for you", one said as he was leaving. I haven't dared to complain ever since.

 

Benzinkút, shop
Egy éjjel-nappali tankoló állomást vezetni nem jelent könnyű feladatot. Naponta emberek százai térnek be különböző rendeléssel, azután tovább száguldanak az úton anélkül, hogy visszanéznének, ezt néha kissé egyhangúnak találom.
Néhány hete, bent voltam az üzletben az egyik asszisztens helyett. Hazaküldtem, amikor kezdett sötétedni.
Azt kellett, hogy mondjam magamban, ez is egy nyugodt éjszaka. Legalább is annak indult. Azután éjfél körül, minden rendben volt, csak egyedül éreztem magam. Egy lassító kocsi motorjának a hangja a bejáratnál megrémített egy pillanatra. Utáltam egyedül lenni ezen a nagy helyen. Néhány perc múlva észrevettem, hogy a kocsi elment.
Azon gondolkodtam, ki lehetett ez.
Az, hogy nem tankolt és egyéb szolgáltatást sem vett igénybe, gyanakvóvá tett. De hamarosan elfelejtettem az egészet. Ismét csend telepedett a helyre. Az idő nehezen múlt, az egyetlen szórakozásom a televíziózás volt. Amikor felálltam, hogy egyek valamit, az üzlet ajtaja fel volt feszítve. Egy magas, széles vállú férfi jött be a legváratlanabb módon, amit eddig tapasztaltam. Rövid, határozott léptekkel jött felém, elővett egy zsebkést és a pénztárasztalra mutatott. Nem volt sok mondanivalója, ahogy nekem sem. Az egyetlen dolog, ami maradt, hogy átadjam neki a pénzt. De még így sem volt garancia rá, hogy békén hagy engem. Az agyam kétszer olyan gyorsan dolgozott, mint normál esetben, miközben szedtem a pénzt a kezemmel. Hogy ellenálljak, eszembe sem jutott. Tudtam, egy ilyen masszív felépítésű emberrel szemben semmi esélyem sincs. Ha tudtam volna, hogy ilyen látogatóm lesz, nem maradtam volna egyedül. Azután egyre türelmetlenebb lett. Hirtelen kinyílt az ajtó, már másodszor ezen az éjszakán. Ezúttal két egyenruhás ember jött be az üzletbe. Ők még inkább meglepődtek, mint a betörő. Néhány másodpercig bámultunk egymásra, azután hármójukból kitört a nevetés. Időbe telt, míg összeszedtem magam. Végül felfogtam, mindent. Az utóbbi kettővel minden rendben volt. Ők rendszeres vásárlók voltak, fel is ismertem őket, miután összpontosítottam szétszórt figyelmemet. De az, aki a rabló szerepét játszotta, viszont csak... egy régi iskolatársam volt. "Legalább ez az éjszaka nem volt olyan egyhangú"- mondta az egyik, amikor elment. Azóta nem panaszkodtam.

My d
- I'm tired, Pat.
- Take it easy, Jane. You study hard.
- But it's a difficult subject.
den nap hat órakor ébredek fel.
idegen
nyelveket
Ők
- Fáradt vagyok, Pat.
- Lazíts, Jane. Te sokat tanulsz.
- De ez egy nehéz tárgy.
Ó
ay
I wake up at six o'clock everyday.
I usually have white coffee and biscuits for breakfast.
Sometimes I take my dog out after that.
It likes its walk very much.
At quarter to seven I leave home.
I always take the bus to school.
It takes twelve minutes to get there.
Sometimes I meet my friends on the bus.
The first lesson starts at half past seven.
We study different subjects.
I like Geography, Mathematics and Languages.
I always get high marks in Languages.
During the break I meet my friends and we have lunch together.
I don't have time to make a sandwich in the morning, so I buy something from the school canteen.
We finish at quarter past two every day.
On Friday we finish early, then we go to play football.
We often play until it gets dark.
I never go home before six in the evening on Fridays.
When I go home, I have a shower.
At eight o'clock we have dinner.
I try to watch TV, but I am usually very tired.
I go to bed at half past eight.
We study different subjects
Jane and Pat are very good friends.
They are students, but they do different things.
Jane studies science at the University.
Pat studies business at College.
Jane studies chemistry, biology and physics.
Pat studies mathematics and marketing.
They sometimes meet and talk.
- Are you all right, Jane?
I am having an exam today.
- What subject?
- Chemistry.
You know a lot already.
I don't remember anything.
- Of course you do.
- And I have a biology test on Thursday.
- Poor you!
Az én napom
Min
Rendszerint tejeskávét iszom keksszel reggelire.
Ezután néha kutyát sétáltatok.
Nagyon szeret sétálni.
Háromnegyed hétkor indulok el otthonról.
Mindig busszal megyek az iskolába.
Tizenkét perc alatt érek oda.
Néha találkozom a barátaimmal a buszon.
Az első óra fél nyolckor kezdődik.
Különböző tantárgyakat tanulunk.
Szeretem a földrajzot, a matematikát és az .
Mindig jó jegyeket kapok a nyelvekből.
Szünetben találkozom a barátaimmal és együtt ebédelünk.
Reggel nincs időm szendvics készítésre, ezért veszek valamit az iskola büféjében.
Negyed háromkor végzünk minden nap.
Péntekenként korán végzünk, ezután futballozni megyünk.
Gyakran játszunk sötétedésig.
Soha sem megyek hat óránál előbb haza péntek esténként.
Amikor haza érek, letusolok.
Nyolc órakor vacsorázunk.
Próbálok TV-t nézni, de rendszerint nagyon fáradt vagyok.
Fél kilenckor lefekszem.
Különböző tantárgyakat tanulunk.
Jane és Pat nagyon jó barátok.
tanulók, de különböző dolgokat csinálnak.
Jane természettudományt tanul az egyetemen.
Pat kereskedelmi főiskolára jár.
Jane kémiát, biológiát és fizikát tanul.
Pat matematikát és piacszervezést tanul.
Néha találkoznak és beszélgetnek.
- Jól vagy, Jane?
Ma vizsgázom.
- Melyik tárgyból?
- Kémia.
Már sokat tudsz.
Nem emlékszem semmire.
- Dehogy nem.
- És tesztet írok biológiából csütörtökön.
- , te szegény!