Our jobs, A foglalkozásunk

Our jobs
- Hello. My name is Jane. What is yours?
- Peter, nice to meet you.
- Are you a student?
- No, I'm not. I am a journalist. And you?
- I study history.
- How interesting! I like history very much.
- My name is John Brown. I am a businessman.
- Nice to meet you. My name is Robins.
- What do you do?
- I am an engineer. I am from England. What about you?
- I am from America.
- Are Paul and Julia American?
- No, they are not. They are Russians.
- What are their jobs?
- Paul works for an insurance company, and Julia is a nurse.
- Who is the manager?
- He is the man over there. His name is Mr. Johnson.
- Do these people work here?
- Yes, they do. The girls work at the reception. The boys are porters. They carry the bags to the rooms.
Pat is a doctor. She works in a big hospital.
Gerald is a scientist. He works in a laboratory.
Jennifer is an engineer. She designs houses.
Albert and Fred are waiters. They work in a very good restaurant.
George is a pilot. He flies big planes.
Barbara and Susanne are stewardesses.
Monika is a student. She studies Art.
Stewart is a policeman. He wears a uniform and keeps order.
Maria is a cook. She cooks food.
- Do you know Mary?
- Yes, I do. She works with Paul.
- Does she drive?
- I do not know. I think she does.
- Do you like Hemingway?
- Yes, I do. He is an excellent writer.

 

A foglalkozásunk
- Hello. Az én nevem Jane. És a tiéd?
- Péter, örülök a találkozásnak.
- Tanuló vagy?
- Nem. Újságíró vagyok. És te?
- Én történelmet tanulok.
- Milyen érdekes! Én nagyon szeretem a történelmet.
- A nevem John Brown. Üzletember vagyok.
- Örülök a találkozásnak. A nevem Robins.
- Mivel foglalkozik?
- Mérnök vagyok. Angliából jöttem. És Ön?
- Én Amerikából.
- Paul és Julia amerikai?
- Nem. Ök oroszok.
- Mi a foglalkozásuk?
- Paul egy biztosítótársaságnál dolgozik, és Julia ápolónő.
- Ki az igazgató?
- Az a férfi, ott. A neve Mr. Johnson.
- Ezek az emberek itt dolgoznak?
- Igen. A lányok a recepción dolgoznak. A fiúk hor-dárok. Ők viszik a bőröndöket a szobákba.
Pat orvos. Egy nagy kórházban dolgozik.
Gerald természettudós. Ő egy laboratóriumban dolgozik.
Jennifer mérnök. Házakat tervez.
Albert és Fred pincérek. Egy nagyon jó étteremben dolgoznak.
George pilóta. Nagy repülőgépeket vezet.
Barbara és Suzanne légi utaskísérők.
Mónika tanuló. Művészetet tanul.
Stewart rendőr. Egyenruhát visel és őrt áll.
Maria szakács. Ételeket főz.
- Ismered Mary-t?
- Igen. Paullal dolgozik.
- Ő vezet?
- Nem tudom. Azt hiszem igen.
- Szereted Hemingway-t?
- Igen. Kitűnő író.