Kezdő

Online angol nyelvtanfolyam
1. lecke

 

Az angol nagyon szép és könnyen  tanulható nyelv, bár sokkal kötöttebb szórenddel, mint a magyar. Egy angol másként gondolkozik, másként szövi a szavakat mondatokká. Vannak olyan szavai, amelyeknek nem mindig van magyar jelentése, maximum körül írni lehet. Gyönyörű anyanyelvünk az egyik legnehezebben elsajátítható nyelvek közé tartozik, a rengeteg toldalékával, ragozásaival, ami számunkra fel sem tűnik, viszont próbálj csak egy külföldit megtanítani magyarul... Nem lesz sétagalopp...
Így megnyugodhatsz, ha magyarul sikerült megtanulnod, az angol az sokkal könnyebb lesz.

Azért is bíztatlak, mert szerintem elsődleges egy nyelv elsajátításánál a hozzáállás, örömmel fogsz-e hozzá, vagy nyűgnek tartod. Tapasztalatom, hogy azok, akik szívesen, érdeklődve közelítik meg a nyelvtanulás témáját, sokkal könnyedebben sajátítják el és sokkal hosszabb ideig tudják használni az adott nyelvet, mint azok, akik ha csak meghallják, hogy nyelvtanulás, tiltakozni kezdenek és maximum kényszerből veszik rá magukat.

EnglishA tanácsom tehát: láss hozzá jókedvvel, és azokra a dolgokra koncentrálj, amik segíthetnek, hogy mihamarabb megtanulj angolul.

Íme az első lecke:

 

Névelők:


1. Az angol névelők:

the [] (dhö), [] (dhi) magyarul: a, az

és az a [] (ö) / an [] (ön) - egy

(Kiejtési jelek gyorstalpaló:
A kiejtési jelek a szótárban általában szögletes zárójelben találhatóak közvetlenül a szó mellett. Mivel az angol legtöbbször nem úgy ejti a szavait ahogy írja, ezek a jelek segítenek, hogy könnyen ki tudd ejteni a szavakat. Legtöbbször hasonló a kiejtésük a magyaréhoz, de vannak olyanok is amihez fogható nincs a magyar nyelvben.

A kezdő angol is egy ilyen hang, sajnos nincs ilyen a magyarban. A legkönnyebben úgy tudod kiejteni, hogy a nyelved hegyét a fogaid közé teszed, és ebben a helyzetben hagyva egy D hangot ejtesz.
Ne ejts helyette magyar D hangot, hanem próbáld meg a fenti leírás alapján képezni.
Az
angol kezdő, angol kiejtési jelek egy Ö szerű hang.

Odaírtam a szavak mellé kerek zárójelben azt is, hogy körülbelül hogy lehetne kimondani, de mindenképpen az eredeti kiejtési jelek a mérvadóak!)

A névelők főnevek előtt állnak, és megmutatják, hogy a beszélő egy konkrét személyre, helyre, dologra vagy egy meg nem határozott dologra, személyre, vagy helyre utal.
A névelőket azért fontos tudni, mert az angolok szinte minden főnév elé kiteszik, persze vannak kivételek, de egyenlőre csak a tény fontos, hogy tudd, hogy nagyon gyakran használják.

A névelőknek 2 fajtája van:

a)
Határozott névelő:

angolul: the [] (dhö), [] (dhi) magyarul: a, az

A határozott névelő olyan szó, amit akkor használ az angol, ha egy konkrét személyre, helyre, vagy dologra utal.
(A 100 leggyakoribb angol szó listáján a 75. helyen található a the.)

A 'the' szó egyes és többes számú főnevekkel is használható, A mögötte álló szó első hangja határozza meg hogy hogyan ejtik:

mássalhangzó előtt: the [](dhö) - a/az

 

kezdő online angol tanfolyam, angol kezdő , pár perc angol

 

  the sky (dhö szkáj)
az ég
  the children (dhö csildrön)
a gyerekek


magánhangzó előtt: the [] (dhi) - a/az

 


online angol tanfolyam, kezdő angol, pár perc angol naponta

 

online angol tanfolyam, kezdő angol,

 

the island (dhi ájlönd)
a sziget

  the armchair (dhi 'ámcseö)
a karosszék

 

b) Határozatlan névelő:

angolul: a
[] (ö) , an [] (ön)
magyarul: egy (ezt mi magyarok nem mindig tesszük bele a mondatba, de odaértjük!)

A határozatlan névelőket egyes számban álló megszámlálható főnevek előtt kell használni.
(A 100 leggyakoribb angol szó listáján az a az 1. az an a  4. helyen található.)

Az "a/an" szavakat akkor használják, ha egy olyan személyre vagy dologra akarnak utalni, amelyből egy van, de nem határozzák meg, hogy melyik az.
(I bought a magazine.
- Vettem egy újságot.)

A határozatlan névelőnek két alakja lehet, attól függően, hogy utána mássalhangzóval vagy magánhangzóval kezdődik a szó.

mássalhangzó előtt: a
[] (ö) - egy

 

 


online angol tanfolyam, angol kezdőknek, pár perc angol naponta
  a girl (ö gől) - egy lány

  a car khá)
egy autómagánhangzó előtt: an [] (ön) - egy

 

 

angol tanfolyam kezdőknek,  online angol, névelők

  an orange (ön orindzs)
egy narancs
  an apple (ön epl)
egy alma


2. Feladat kezdőknek:

Határozatlan névelők 1.

Határozatlan névelők 2.


3. Feladat haladóbbaknak:

Névelők mix 1.

Névelők mix 2.

 

Online angol nyelvtanfolyam
2. lecke


Először nézzünk néhány szót, alattuk találod szótári kiejtési jelekkel hogyan mondják az angolok. Odaírtam a szavak alá kerek zárójelben egy egyszerűsített kiejtést is, hogy körülbelül hogyan lehetne kimondani. De vannak olyan hangzók az angolban, ami nálunk magyaroknál nincs, és csak megközelítőleg lehet leírni magyar hangokkal, így mindenképpen az eredeti kiejtési jelek a mérvadóak! (Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. :))

 

           
  book
[]
(buk)
könyv
  boy
[]
(boj)
fiú
 

man
[]
(men)
férfi

  woman
[]
((v)umön)
   


(Kiejtési jelek gyorstalpaló folytatás:
Hogy legközelebb a szótárban is fel tudd ismerni ezeket a jeleket...
A fenti szavaknál 4 új jelet láthatsz:

angol kezdő, angol kiejtési jelek Ez egy u hang.

angol kezdő, angol kiejtési jelek, kezdő angol ingyen Egy csücsörítés nélküli o-hangból (a-ra nyitod a szád, és egy o hangot ejtesz!) kiinduló i-ben végződő kettőshangzó, ahol az i inkább j-nek hangzik Pl.: boy [] - (boj) - fiú

angol kezdő, angol kiejtési jelek Ezt a hangot úgy kell képezni, hogy a-ra nyitod a szád és egy e hangot mondasz. Ez egy a és e közötti hang. A magyar Emese és az ember szavak első e-jéhez hasonlít leginkáb.

angol kezdő Ilyen hang sincs a magyarban. Úgy képezheted, hogy az ajkaidat beállítod egy u hangra, mintha egy u-t kezednél, és kicsit franciásan egy nagyon rövid u-t ejtve kimondod a következő hangot. Például a winter szónál [winter] ('uintö) - tél)

Megjegyzés: ezeket a jeleket minél előbb megtanulod annál jobb. Az állami iskolákban nem tanítják, csak az egyetemen és a legtöbb magántanár sem sok figyelmet szentel ezeknek, hiszen nekik jobban megéri, ha a tanuló rá van szorulva, hogy hallja tőlük. Pedig, ha ismered a kiejtési jeleket, akkor a szótárból is könnyedén meg tudod önállóan tanulni a szavakat, így időt és pénzt spórolhatsz meg.

 

 

A létige - to be

Az angolban az egyik legfontosabb a létezést kifejező ige, röviden létige: ’be’.[
] (bi, bí) - van.
Ez az ige a magyar nyelvben is ugyanúgy megtalálható, mint például: a van, lesz, volt és lenni.

A 'be' ragozott formái:

Egyes szám:

                röviden  
  1. személy:   I am     (Áj em) I'm (ájm) (én vagyok)
  2. személy:   you are     (jú á) You're (juö) (te vagy)  
  3. személy:   he is     (hi iz) he's (hiz) (ő (férfi) van)
      she is     (si iz) she's (síz) () van)
      it is     (it iz) it's (icc) (ő (tárgy, állat) van)

 

Többes szám:

  1. személy:   we are   (ví á) we're (viö) (mi vagyunk)
  2. személy:   you are   (jú á) you're (juö) (ti vagytok)
  3. személy:   they are   (dhéj á) they're (dhéjö) (ők vannak)


(Emlékszel? Az előző leckében írtam , hogy a kezdő angol hangot a nyelved hegyét a fogaid közé téve, és ebben a helyzetben hagyva egy D hangot hallatva kell kiejteni. Így van ez a they  [] - ők esetén is.)


Gyakorolj egy kicsit, végezd el az 1 FELADAT -t


1.I
A ’be’ ige megmutatja, hogy valaki vagy valami él, létezik, van, észre lehet venni, látható. Magát a létezést fejezi ki.

Pl.: I am. (Ájem)-- Én vagyok. Itt a „vagyok” fejezi ki, hogy létezem, látható, érzékelhető vagyok.
Michael Jackson is no more. - Michael Jackson nincs többé.


2. a)
megmondja, hogy valaki, valami kicsoda, micsoda, milyen, milyen az állapota, vagy mi jellemző rá.


angol kezdő, angol létige, online angol tanfolyam, angol percek, kezdő angol Például: Betty is a nurse. (Beti iz ö nőrsz.) – Beti ápolónő.
A magyar sokszor nem mondja ki a létigét, de odaérti!
Így nem azt mondjuk, hogy:
Beti van ápolónő, hanem csak annyit, hogy Beti ápolónő. Viszont az angolok mindig használják a létigét.

Feladat: Fordítsd le a 2. FELADAT mondatait

 


2. b) megmutatja, hogy valaki valamilyen,

angol kezdő, angol létige, online angol tanfolyam, angol percek, kezdő angol

Pl.: Robert is clever. (Robert iz 'klevö) – Róbert okos.
(Mi magyarok itt sem mondjuk ki a létigét, de odaértjük!)

 

Feladat: Végezd el a 3. FELADAT- t

 

 

2. c) és megmutatja, hogy valaki vagy valami valahol van, azaz hol helyezkedik el a térben.
angol kezdő, angol létige, online angol tanfolyam, angol percek, kezdő angol
Pl.: The book is on a shelf. (dhö buk iz on ö self) – A könyv egy polcon van.

 

Feladat: Csináld meg a 4. FELADAT- t

 

Vegyes feladatok:

5. FELADAT

6. FELADAT

7. FELADAT