IV. Műveltetés

IV. MŰVELTETÉS (CAUSATION)

A műveltető szerkezetet úgy ismered föl, és úgy tudod képezni a magyar nyelvben, hogy egy igéhez -at, -et, -tat,

-tet képzőt raksz.

Például: fest - festet

javít - javíttat

Az angolban ennél valamivel bonyolultabb a képzés, ugyanis két alapvető műveltetési forma létezik:

a) az egyikben nem ismerjük, vagy nem fontos, hogy kivel végeztetjük a cselekvést.

b) tudjuk és fontosnak tarjuk, hogy ki az, akivel a cselekvést végeztetjük, vagyis hogy ki végzi a cselekvést.

Most nézzük egy kicsit részletesebben e két formát:

a) Itt tehát nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt (vagy nem-személyt)

Például: Ki fogom festetni a nagyszobát.

Új ruhát csináltattam az esküvőmre.

A képzési szabály itt az, hogy az alany után a have, vagy get igét használjuk, és a mondat főigéjét 3. alakba

(past participle) tesszük. Ebből egyenesen következik, hogy az igeidőt a have vagy get különböző alakjai adják

meg (is getting, will have, had, was getting stb.) A szórend mindig a következő:

alany + művelteő ige + amin a cselekvést végrehajtják + ige 3.

Például: Levágattam a hajam. I had/got my hair cut.

Lilára fogom festetni a hajam. I will have/get my hair dyed violet.

Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. I must have/get my record-player repaired.

Vajat hozattam a közértből. I had/got some butter brought from the shop.

Vigyázz! Kérdés vagy tagadás esetén - ha más segédige nincs a mondatban –

DO, illetve DID használata kötelező.

Például: Levágattad a szoknyád alját? Did you have/get your skirt shortened?

Minden nap lemosatod a kocsidat? Do you have your car washed every day?

Tegnap nem hozattam sört. I didn’t have/get beer brought yesterday.

b) Ez az az eset, amikor ismered a cselekvést végrehajtó személyt, vagy nemszemélyt (pl. macska), és

fontosnak is tartod megnevezni azt. Ebben az esetben a műveltető mondat felépítése a következő:

alany + műv.ige + a cselekvést elvégző + ige 1. alak + amin a cselekvést végzik

Az előző esettel ellentétben itt tehát három műveltető ige közül választhatsz, úgymint: have, get, make.

Nagyon vigyázz! A get használata esetén az ige to -t vesz fel, a többiek erre nem képesek.

Például: Kőművessel építtetett házat. He got the maison to build a house.

Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. He had the rookies wash the corridor.

Bélával fogja megfizettetni a kárt. He’ll make Béla pay for the damage.

Hogy mikor melyik segédigét kell használni, a következő legyen irányadó:

get - foglakozási kötelesség (I got the plumber to repair the tap.)

- rábeszélés (I got him to do it.)

make - késztet, rávesz valamire (I made her close her eyes.)

have - minden egyéb esetben

33

Néhány speciális műveltető mondat:

He couldn’t make his voice heard. Nem tudta hallatni a hangját.

He made his influence felt. Éreztette befolyását.

He can make himself noticed. Észre tudja magát vétetni.

I will let you know the news. Tudatni fogom veled a híreket.

Van néhány mondat, mely angolban műveltetőnek számít, magyarra azonban nem -at,-et -tel fordítjuk.

What makes you think that? Miből gondolod?

It makes you look so pretty. Jól áll neked.

The sight of blood made her faint. Ahogy meglátta a vért, elájult.

He forced her to join the police force. Rávette, hogy álljon be rendőrnek.

What caused him to do it? Miért tette ezt?

Amerikában gyakori a have+somebody/something+ige+ing-féle műveltetés.

He had it coming. Csak magának köszönhette (Ő jövette el).

She’ll have me arriving at Úgy intézte, hogy holnap kettőkor érkezem meg

Kennedy at 2:00 tomorrow. (kettőkor érkeztet meg) New York legnagyobb repülőterére.

Példák Causative-re:

Would you make him repeat it? Megismételtetnéd vele?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He gets a black boy to clean his shoes. Egy néger fiúval pucoltatja a cipőjét.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have it typed. Gépeltesd ezt le.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How many photos have you had taken? Hány fényképet csináltattál?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

When will you have the knives sharpened? Mikor fogod megéleztetni a késeket?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He had his neighbour bring cigarettes. A szomszéddal hozatott cigarettát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He had a blind piano tuner tune the piano. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a

zongorát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m having it copied right now. Épp most másoltatom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He got the barber to take out his tooth. A borbéllyal húzatta ki a fogát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He made the cat eat the párizsi. A macskával etette meg a párizsit.

34