Car, accident- autó, baleset

Car, accident
- What's happened to you, George?
- I helped Tom fix his car.
- Look at the mess! I'll never be able to wash these oil stains out. What was wrong with his car?
- He had a flat tire. And the battery went dead as well. Nothing serious.
- I wish I could say the same about your clothes. Where are you off to?
- We haven't finished yet. He hasn't got a spare wheel, so I'm going to get mine. Then we're washing the car.
- Great! But I don't understand. Why does Tom get into all this trouble when he rarely uses his car?
- He does use the car. But he doesn't drive downtown. It's very difficult to find a place to park, and there are always traffic jams. It takes more time to get to the city centre by car than it takes by bus or tram.
- OK, George. I'm sorry I asked.
- It's all right, dear. I'll be back for dinner.
I saw a terrible accident on my way home from a long trip last month. It was one of those slippery days in autumn. I was just leaving the highway when I saw a big crowd at the side of the road. At first I didn't want to stop.
Then I heard somebody shouting "fire".
So I pulled over away from the traffic and got out of my car. It was the worst accident I'd ever seen. A trailer was lying on its side, with the windshield in pieces and the driver bleeding. I couldn't tell if he was alive.
Not far from it, there was a car in flames.
It was impossible to get near it.
I was standing there not knowing what to do when I heard the siren of the ambulance and the fire-engine. The police came later. They were trying to find out how the accident had happened. Some said the car was overtaking a coach when the trailer came from the opposite direction and tried to avoid the car, but it was already too late.
The trailer had hit the car. The driver of the trailer must have lost control afterwards. I waited to see if there were any survivors, but the police had already cleared the area, so I left. I'll never forget it.

 

Autó, baleset
- Mi történt veled, George?
- Segítettem Tomnak kocsit javítani.
- Nézd ezt a koszt! Soha sem fogom tudni kimosni ezeket az olajfoltokat. Mi volt a baj a kocsijával?
- Gumi defektje volt. Oh, és lemerült az akkumulátor. Sem-mi komoly.
- Bárcsak ugyanezt mondhatnám a ruháidról is. Hová mész?
- Még nem végeztünk. Nincsen pótkereke, ezért átviszem neki az enyémet. Utána lemossuk a kocsit.
- Nagyszerű! Nem értem. Miért került Tom ennyi bajba, amikor ritkán használja a kocsiját?
- Ő használja a kocsiját. De nem vezet a belvárosban. Nagyon nehéz parkolóhelyet találni és gyakori az utcákon a közlekedési dugó. Tovább tart a városközpontba bemenni kocsival, mint busszal, vagy villamossal.
- Ok, George. Bocs, hogy kérdeztem.
- Rendben van, drágám. Vacsorára visszajövök.
Láttam egy szörnyű balesetet egy hosszú utazásból hazajövet múlt hónapban. Ez egyike volt azoknak a csúszós őszi napoknak. Éppen elhagytam a főutat, amikor megláttam egy nagy tömeget az út szélén. Először nem akartam megállni. Aztán hallottam, hogy valaki azt kiabálja "tűz van". Félrehúzódtam és kiszálltam a kocsimból. Ez volt a legszörnyűbb baleset, amit valaha láttam. Egy pótkocsis teherautó feküdt az oldalán, a szélvédő darabokban volt és a vezető vérzett. Nem tudtam volna megmondani, hogy élt-e még. Nem messze tőle egy autóroncs lángokban állt. Lehetetlen volt a közelébe menni. Ott álltam, nem tudva mit csináljak, amikor meghallottam az ambulancia és a tűzoltóautó szirénáit. A rendőrség később jött. Próbáltak rájönni, hogy történt.
Néhányan azt mondták, hogy a kocsi épp egy buszt előzött, amikor a pótkocsis teherautó jött az ellenkező irányból és megpróbálta ugyan kikerülni a kocsit, de már túl késő volt. A teherautó nekiütközött a kocsinak. Azután a teherautó vezetője elvesztette a kocsi feletti uralmát. Vártam, hátha látok túlélőket, de a rendőrség megtisztította a terepet, ezért elmentem. Soha nem fogom elfelejteni.