Budapest

Budapest
- What are you doing, Steve? You look quite busy.
- You can say that again, Kathy. I'm trying to make a list of good places to visit in Hungary. Some of my relatives are coming from South America, and I'd like to organise their stay for them.
- How long are they going to be here?
- A couple of weeks or so.
- That's hardly enough to show them everything. But it's certainly worth a try. Where are you starting from?
- Well, I thought it would be better to show them around Budapest before we leave for other cities.
- That's a good idea. Why don't you make a list of the places you want to take them to?
- All right. There's the Statue of Liberty and the Statue of St. Gellért, the Royal Castle, the Matthias Church and the Fishermen's Bastion, and of course the Parliament Building and Heroes' square.
- So you'd be taking them to both banks of the Danube.
- That's not all. My aunt loves museums but we won't have much time, so I'll take her to the Museum of Fine Arts and the Hungarian National Museum. Have I forgotten anything?
- I think a night drive through the city, or even a cruise along the Danube, would be nice.
- Yes, of course. How else would they get to see the famous bridges? The Chain bridge and its lions, the Freedom and the Elizabeth bridge.
- I'm sure they'll never forget their visit to Budapest.
Steve's relatives were fascinated by the beauty of Hungary. They extended their visit another week.
During their stay they enjoyed not just the monuments and the views, but they also appreciated the hospitality of the Hungarian people. Every place they visited told them a different story, and each story gave them part of the nation's history. When they visited the castles and the fortresses, they relived the battles that had once taken place there and could even hear the shouts and the cheers.
Every statue they saw was a symbol of what that particular national hero stood for.
The temples, the caves, the thermal baths and the wine cellars told them much about how they had survived the centuries. It matters little whether you move east, west, south or north in this picturesque country.
Fascination is guaranteed!

 

Budapest
- Mit csinálsz, Steve? Nagyon elfoglaltnak tűnsz.
- Mond még egyszer, Kathy. Próbálok egy listát készíteni Magyarország szép részeiről. Néhány rokonom jön Dél-Amerikából és szeretnék egy programot készíteni nekik.
- Meddig lesznek itt?
- Körülbelül néhány hétig.
- Ez aligha elegendő ahhoz, hogy mindent megmutass ne-kik. De, biztosan megér egy próbálkozást. Honnan kezded?
- Úgy gondoltam, jobb lenne körbemutatni Budapestet, mi-előtt más városokba mennénk.
- Ez egy jó ötlet. Miért nem csinálsz egy listát a helyekről, ahová el akarod vinni őket?
- Rendben. Ott van a Szabadság szobor, a Szt. Gellért szo-bor, a Királyi vár, a Mátyás templom és a Halászbástya és természetesen a Parlament épülete és a Hősök tere.
- Szóval a Duna mind két oldalára elviszed őket.
- Ez még nem minden. A nénikém imádja a múzeumokat, de nem lesz sok időnk, tehát elviszem őt a Szépművészeti és a Nemzeti Múzeumba. Kihagytam valamit?
- Szerintem egy éjszakai utazás a városon keresztül, vagy a Dunán szép lenne.
- De hát ez természetes. Különben, hogyan nézhetnék meg a híres hidakat? A Lánchíd az oroszlánjaival, a Szabadság és az Erzsébet híd.
- Biztos vagyok benne, hogy soha nem felejtik el budapesti látogatásukat.
Steve rokonai el voltak ragadtatva Magyarország szépségétől. Látogatásukat meghosszabbították még egy héttel. Ittlétük alatt nem csak a szobrokban és a tájban gyönyörködtek, de a magyar emberek vendégszeretetét is élvezhették. Minden helyhez, amit meglátogattak, különböző történet fűződött és mindegyikük része volt a nemzet történelmének. Amikor a kastélyokat és az erődítményeket látogatták, érezték, hogy egykor csaták helyszínei voltak és szinte hallották a sírásokat és az éljenzéseket. Minden szobor, amit láttak, szimbóluma volt annak, amiért az a rendkívüli nemzeti hős helytállt. A templomoknak, a barlangoknak, a gyógyfürdőknek és a borospincéknek sok mondanivalójuk volt arról, hogy miként élték át a századokat. Szinte minden ugyanolyan, akár keletre, nyugatra, délre vagy északra mész ezen a festői vidéken. A bűvölet garantált!